Sped- og småbarnsarbeid

Tema: Sped- og småbarnsarbeidStudiosamtale med pårørende og fagpersoner om psykisk helsearbeid i forhold til spedbarn og småbarn. Fokus på tidlig tilknytning mellom foreldre og barn og forskning på dette er noe av innholdet i denne sendingen. Indra Simhan er lege ved poliklinikken i Kristiansand, og i gang med sitt forskningsprosjekt på dette området. Aaslaug Tønseth er psykolog og jobber ved Familieklinikken i Arendal, og vil fortelle hvordan de jobber med sped- og småbarn der, samt presentere metoden/verktøyet Circle of Security (COS), en metode basert på tilknytningsteori.Musikalsk innslag ved Thor ÅmliVert: Karl Erik Karlsen
Program
Helsestudio1
Dato
21. februar 2017
Lengde
36:33

Kommentarer

(logout)