Om abup-TV

Abup står for Avdeling for barn og unges psykiske helse, og er en del av spesialisthelsetjenesten, Sørlandet sykehus HF.
Vi har ansvar for hele Agder og holder til i Arendal, Kristiansand og Lister. Abup jobber med et spesialisert tilbud til barn og unge fra 0 til 18 år og deres pårørende/familier.
Dette kan være utredning og behandling av angst, atferdsvansker, utviklingsforstyrrelser, ADHD, depresjon, tvangslidelse,
selvmordsfare, spiseforstyrrelse, skolevegring med mer. 

abup.no har de siste årene blitt svært viktig for oss i det vi kaller samfunnsrettet psykisk helsearbeid.
Et av våre oppdrag er å drive opplysningsvirksomhet for å alminneliggjøre psykiske lidelser.
På abup.no har vi egen blogg som består av erfaringshistorier, filmer produsert for å gi et innblikk i hva som foregår i terapirommet
samt ukentlige tv-sendinger på TA Agder i tillegg til mer generell informasjon om Abup og psykisk helseopplysning.