Brukervilkår

Vilkår for bruk av tv.abup.no

ABUP Sørlandet sykehus har enerett til å fremstille eksemplarer av sine nettsider, og til å gjøre nettsidene tilgjengelige for allmennheten. Nettsidene kan ikke kopieres, reproduseres, republiseres, lastes ned eller på noen annen måte gjengis eller overføres, uten etter skriftlig forhåndsgodkjenning fra ABUP Sørlandet sykehus, hverken helt eller delvis.

ABUP Sørlandet sykehus godkjenner lenke(r) fra andre nettsteder. Innholdet kan deles, også på sosiale media.

Kopiering eller nedlasting i strid med ABUP sine rettigheter kan medføre erstatnings- og/eller straffansvar.

ABUP Sørlandet sykehus forbeholder seg retten til å slette innlegg i kommentarfeltet. Innlegg/kommentarer skal ikke være støtende eller i strid med alminnelig skikk og bruk.