Balansen mellom kontroll og omsorg

En samtale mellom psykolog Gunnar Oland Åsen og programleder Karl Erik Karlsen om arbeid med ungdom i krise. Sendes på Tv Agder og tv.abup.no søndag 30. desember, fra kl. 20.00.

I dagens Helsestudio1 dreier det seg om pakkeforløp og det å møte mennesker i krise på en skikkelig måte. "Når folk er så forskjellige så må vi også tillate oss å høre ordentlig på forskjellen mellom de når de kommer for å be om hjelp. Og den forskjellen mellom folk, den tror jeg ikke blir mindre, jeg tror snarere at den blir større nettopp fordi vi har så mange kanaler der vi møter ulik stimulering og blir forskjellige i".
Program
Helsestudio1
Dato
7. desember 2018
Lengde
25:59

Kommentarer

(logout)